Campingrådet (under Konkurs) - FÆLLESKRAV

Foreningen CAMPINGRÅDET (under konkurs) - Ved SØ- og HANDELSRETTEN.


 Opfølgning: Løbende efterretninger- NYESTE ØVERST - INHABIL KURATOR AFSAT !


Når F-Camping modtager informationer, vil vi løbende dele dem her på siden, så alle campister kan få adgang til indholdet.STATSTIDENDE  - link - LINK TIL MAPPEN, - med bilagene vedr.:
Campingrådet (under konkurs)  -klik-


BREKING NEWS !!!  INHABIL KURATOR AFSAT d. 7.12.2017
- NY KURATOR er udpeget af Sø- og Handelsretten !
Pressemeddelse -klik-


 NYESTE FØRST !17.11.2020  - Cirkulæreskrivelse nr. 12 

Hermed seneste fra Kurator (dokumenter findes i mappen via link)


Dato for dokumenter 13.11.2020  
Cirkulæreskrivelse nr. 12  og
Bo- og Udlodningsregnskab Campingrådet under konkurs  i henhold til konkurslovens §148


 28.08.2020   Cirkulæreskrivelse nr. 11 af. 25.08.2020
   
Find dokumentet:  Doc. 22. Cirkulæreskrivelse nr. 11 PDF.
i mappen  på Google Doc 

DCU har måtte betale til Campingrådets konkursbo,  formodenlig for købte og ikke betalte CKE-Campingpas. 
Skyldig at betale (CAMPINGPAS formentlig for 2017 ) :   1.507.794,40 kr
Heraf er der moms at betale til SKAT.:  301. 558,88 kr

En regning på 1,5 million kr,  som DCU nok regnede med at de kunne slippe for at betale da Campingrådet meldte frivillig konkurs nov.2017. 
DCU havde i 2017 48.000 medlemskaber, ifølge Statistikbanken.


F-Camping afslørede over for Sø- og Handelsretten, at den første kurator var inhabil. Han blev fyret. 
Den nye kurator er helt anderledes konsekvent og det koster DCU penge.


Hvor stor en bøde har DCU modtaget for SIN hovedrolle og medvirken i Campingrådets ulovlige   vedtagelser, fastpris og monopol vedr. CKE-Campingpas ?

Nogen ved det, men INTET er blevet fortalt nogen steder, eller alle vælger at holde mund med fakta. 

Hvor stor en bøde har den tidligere formand B.J. personligt modtaget for sit ansvar og sin rolle?

DK-Camp fik en bøde fra SØIK/Bagmandspolitiet på 300.000 kr, som de har godtaget og betalt. 
Campingrådet, under konkurs, har modtaget en bøde på 400.000 kr som indgår i opgørelsen i Cirkulæreskrivelse 11 fra Kurator. 


25.02.2020  Cirkulæreskrivelse nr. 10

Status og redegørelse ....30.08.2019  Cirkulæreskrivelse nr. 9

Statusoversigt og redegørelse jf. konkurslovens § 125, stk. 4
K2399/17-B – Campingrådet under konkurs


01.03.2019 Cirkulæreskrivelse nr. 8  - Statusoversigt


03.09.2018 Cirkulære skrivelse nr. 7-  Statusoversigt og redegørelse  -  - klik-  gå videre til Google docmappen - Bilag 18

 


2.3.2018  Cirkulære skrivelse nr. 6 - om salg af imaterielle aktiver m.m. (8 sider)  - klik-  gå videre til Google docmappen - bilag 17
 


13.02.2017 
Cirkulæreskrivelse nr. 5 - Vedr.: Ny budrunde på div. immaterielle aktiver.08.12.2017
KURATOR AFSAT - NY KURATOR UDPEGET af Sø- og Handelsretten ! 07.12.2017
Anmodning om Kuratorvalg, retsmøde og afgørelse - Se Bilagene 8-11 


01.12.2017 
Fordringsliste 1. Foreløbig - Se bilag 7
................................................................................................................... 

30.11.2017 
Omtale og udpluk fra 'Fordringsliste' - forløbig kun omtale af keditorposter. Bilag 6


25.11.2017
Cirkulæreskrivelse no. 2 - OVERSIGT OVER AKTIVER OG PASSIVER


24.11.2017
F-Camping har sendt 2 krav til kurator.
1. Et 'Fælleskrav' for jer der svarede på vores skema.
2. Et gennerelt krav på 65 mill. kr. for ulovligt opkrævede campingpas, iht. afgørelsen i Konkurrencerådet.

Vi har modtaget kvitteringer fra Kurator   ( alle informationer, breve, dokumenter samles i en mappe på google doc.   (link kommer straks )
(obs: Du skal være logget ind på din egen google-konto)


 

 

09.09.2020 - DCU udtaler sig i dag på deres hjemmeside vedr: Campingpas sagen

 
Opfølgning om Cirkulæreskrivelse 11.  - DCU kommentere sagen. 
  
*1. DCU har betalt gæld til konkursboet efter foreningen Campingrådet.
*2. DCU skriver at de er 'Frifundet'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*1.  
F-Camping har delt nedenstående billede fra opslag 28.08.2020, som er et udpluk af "Cirkulæreskrivelse nr. 11 
Citat: " Tilgodehavende DCU faktureret i forbindelse med konkursbehandlingen".
 
Brutto: kr. 1.507.795,40
Udgående moms: kr. 301.558,88
Netto:  kr. 1.206.235,52
Vi har ikke tidligere set at DCU har været nævnt i de foregående Cirkulæreskrivelser, lige som vi opfatter ordet  "tilgodehavende" som penge der endnu ikke er betalt.
 
DCU skriver i artiklen, at de har betalt konkursboet i foråret 2018.
- Kurators sekretær har bekræftet, at DCU har betalt det boet havde tilgode d. 23.03.2018.  
 
*2.
F-camping mener ikke at det er helt rigtigt at DCU er "frifundet", da straffesagen imod DCU er blevet opgivet af Vicestatsadvokaten. Han har vurderet, at DCU på baggrund af det foreliggende grundlag ikke ville blive kendt skyldig. - Det er i vores optik ikke det samme som en frifindelse, men at sagen er opgivet fordi Vicestatsadvokaten ikke ønskede at gennemføre sagen. 
 
F-Camping mener fortsat at sagen burde havde været gennemført, for at der er tale om 'Frifindelse'.   
 
DCUs medlemstal i perioden har været stort set stabilt. Måden at medlemstallet er opgjort på i Statistikken ændres i 2016, fra individuelle medlemskaber til familiemedlemskaber. Hvilket viser at der til og med 2016 var ca. 100 .000 medlemmer til efter 2016 ca. 50.000 medlemskaber. 2019 er oplyst til 45.000 medlemmer. 
 
Frem til år 2000, hvor Campingreglementet blev ændret, var kravet om medlemskab af en forening et muligt krav for at benytte en foreningsejet campingplads. Fra år 2000 var dette ikke længere lovligt. På dette tidspunkt brugte man alle steder, i både Danmark og resten af verden det Internationale Camping Carnet fra FICC. - Det gule CCI-kor -  Campisternes forbund og organisation. Altså et forbrugerbaseret organisation.
 
Det Internationale samarbejde blev administreret under Friluftsrådet, som foreningen Campingrådet meldte sig ud af i 1990. DCU samarbejdede med FICC om bl.a. deltagelse i International træf og internationalt Ungdomsarbejde. 
Af ikke helt klare og ikke offentliggjorte reelle grunde stoppede DCU i ca. 2004 alt samarbejde dem FICC om CCI-kortet.
 
DCU valgte nu at indlede et samarbejde med de svenske campingværters forbund SCR, om at benytte SCR's eget campingkort. SCR vedtager samtidig at AFVISE det Internationale Camping Carnet CCI. Man udelukkede derved campister som kun havde et CCI og tvang derved forbrugerne til i stort tal at købe SCR's eget svenske kort. En handling som mange danske turister i Sverige var stærkt utilfredse med. SCR, som er campingplads-ejernes forbund, får held med over nogle år at indgå et samarbejde med de andre skandinaviske lande. Dermed ændres SCR's kort fra et rent svensk kort, til at blive et Skandinavisk kort.
 
Som et led i dette nye Skandinaviske samarbejde, opsiger DCU og foreningen Campingrådet  helt samarbejdet med Friluftsrådet om CCI-kortet. 
DCUs formand hed på det tidspunkt Bjarne Jensen, han var samtidig Næstformand i foreningen Campingrådet.
DCUs kovending vedr. CCI-kortet trak reelt tæppet væk under hele det Internationale samarbejde og dermed også under Friluftsrådets salg og administration af det Internationale camping carnet, CCI-kortet, som dermed ophørte med at eksistere i Danmark. 
 
I Sverige forlod mere end halvdelen af campingpladserne, over nogle år, organisationen SCR. Disse pladser kalder sig selv for Frie eller Fritstående Campingpladser, forstået fritstående fra den magtfulde brancheforening for campingpladsejere.
I Sverige anvendes, men ikke kræves, fortsat CCI-kort på en del af de Fritstående campingpladser, i modsætning til i Danmark hvor det slet ikke mere kan købes. 
 
Foreningen Campingrådet vedtog i ca. 2011, at alle campingpladser tilknyttet foreninger der var medlem af foreningen Campingrådet, IKKE fremover måtte acceptere andre kort end det nye Camping Key Europa CKE-kort. 
 
Det er stadig det oprindelige svenske kort, senere skandinaviske kort der nu er omskabt til et Europæisk kort, i et svensk AB Aktie Bolag (A/S) ejet i fællesskab af Brancheforeninger i hhv. Sverige, Norge, Finland og Danmark. I Danmark var det foreningen Campingrådet der deltog og ejede aktieposten. 
 
Dansk Camping Union har hele vejen igennem været den altafgørende kunde i Danmark for camping-kort, som fast og sikker aftager af ca. 80.000 - 50.000 stk camping-kort årligt. (ca. tal fra 2007-2017)
DCU har derfor et hovedansvar for at forbrugerne, campisterne ikke længere selv kunne bestemme fra hvilken organisation de ville købe et særligt camping-kort, eller om de overhovedet ville.  
 
Organisationsfriheden har i alle årene slet ikke været mulig for campister, hvis man ville campere på en dansk campingplads, selv om kravet om medlemskab og dermed ejerskab til et camping-kort burde være ophørt i år 2000. 
 
Det er muligt, at DCU for at fastholde campisternes retmæssige rettigheder vedr. campingpas, kunne havde været at DCU så måtte forlade foreningen Campingrådet.
Det ville havde været en fornuftig beslutning.
 
Istedet indgår DCU aktivt i gennemførelsen af netop Camping Key Europa CKE-kortet og man vedtager samtidig at kortet skal være obligatorisk på alle danske campingpladser. 
Foreningen Campingrådet førte en skrap kontrol med campingpladserne, hvilket får flere pladser til at melde sig ud af DK-Camp, som organisere de privatejede campingpladser. 
 
 
I 2009 begynder F-Camping at samle de relativt få campingpladser på en hjemmeside, hvor campister uden et campingpas kan finde dem og få lov at campere på almindelige markedsvilkår.
Siden er antallet af Frie Campingpladser steget og vi har i F-Camping været nødt til at oprette en helt ny hjemmeside, alene med campingpladser og andre steder der står uden for det daværende foreningen Campingrådet - og nu også uden for det nye OCFF / Camping Outdoor Danmark, som er en fusion med Camping-Branchen, forening for importører, forhandlere og alle dele af erhvervslivet for campingmateriel og campingpladser. Alt bygger videre på den politik som foreningen Campingrådet stod for. 
De Frie Campingpladser findes på www.Friecampingpladser.dk
 
Dansk Camping Union, som den største organisation for campister, har desværre igen valgt at være en del af Brancheforeningen, frem for at vælge at gå helhjertet ind i kampen for forbrugernes rettigheder, for campisternes rettigheder.
- DCU er blevet en 'fordelsklub' og er ikke nogen Forbrugerorganisation. Desværre. 
 
 
DCU er ikke blevet frikendt for deres rolle i ulovlige vedtagelser omkring CKE-campingpas. - Vicestatsadvokaten har valgt:  "at opgive sigtelsen på det foreliggende grundlag". 
DCU har været hovedaktør og den daværende formand har også hoved bagmanden for de ulovlige beslutninger, om at droppe CCI-kortet og indføre CKE-kortet som et obligatorisk krav til campister. 
 
DCUs nuværende formand overrakte i 2013 Rejsejournalisternes pris 'Havfrueprisen' til DCUs landsformand Bjarne Jensen. I tale blev der sagt, at han fik den for gennemførelsen af eet fælles europæisk campingpas, nemlig gennemførelsen af CKE-kortet. 
 
Opslag på DCUs hjemmeside: 
 
SØIK - Visestatsadvokaten - DCU slipper for straf - læs her hvorfor: 
 
HavfruePrisen - Avisomtale  (savner videoen fra prisoverrækkelsen):

DCU Medlemstal  - Statistik 2007 - 2019:
 

28.08.2020 Senestenyt fra Kurator vedr. Campingrådets konkursbo.


Cirkulæreskrivelse nr. 11 af. 25.08.2020   
Find dokumentet:  22. Cirkulæreskrivelse nr. 11 PDF.
i mappen  på Google Doc - link her under: 

LINK TIL MAPPEN, - med bilagene vedr.:
Campingrådet (under konkurs)  -klik her-


DCU har måtte betale til Campingrådets konkursbo,  formodenlig for købte og ikke betalte CKE-Campingpas. 
Skyldig at betale (CAMPINGPAS formentlig for 2017 ) :   1.507.794,40 kr
Heraf er der moms at betale til SKAT.:  301. 558,88 kr

En regning på 1,5 million kr,  som DCU nok regnede med at de kunne slippe for at betale da Campingrådet meldte frivillig konkurs nov.2017. 
DCU havde i 2017 48.000 medlemskaber, ifølge Statistikbanken.


F-Camping afslørede over for Sø- og Handelsretten, at den første kurator var inhabil. Han blev fyret.
Den nye kurator er helt anderledes konsekvent og det koster DCU penge.


Hvor stor en bøde har DCU modtaget for SIN hovedrolle og medvirken i Campingrådets ulovlige   vedtagelser, fastpris og monopol vedr. CKE-Campingpas ?

Nogen ved det, men INTET er blevet fortalt nogen steder, eller alle vælger at holde mund med fakta. 

Hvor stor en bøde har den tidligere formand B.J. personligt modtaget for sit ansvar og sin rolle?

DK-Camp fik en bøde fra SØIK/Bagmandspolitiet på 300.000 kr, som de har godtaget og betalt. 
Campingrådet, under konkurs, har modtaget en bøde på 400.000 kr som indgår i opgørelsen i Cirkulæreskrivelse 11 fra Kurator. 

 

Foreningen CAMPINGRÅDET (under konkurs) 2020 - Cirkulæreskrivelse nr. 10 - 25.02.2020 - (link neden for) - Foreningen OCFF har overfor Skifteretten begæret BOET efter Campingrådet udleveret til det DAVÆRENDE repræsentantskab, hvis det visser sig at konkursboet er solvent. Der er i så fald tale om penge der er tjent ved kriminalitet, som CR er dømt for og har fået en bødestraf for.

UDPLUK FRA: Cirkulæreskrivelse nr. 10 - 25.02.2020 ... Foreningen OCFF - gør krav på evt. værdier efter Campingrådet. Cirkulæreskrivelse nr. 10 - 25.02.2020 Foreningen Campingrådet blev nedlagt og meldt frivillig konkurs, i forsøg på at slippe for straf / bøde. Nu viste det sig, efter at den CR valgte kurator blev erklæret inhabil og fyret, at der faktisk VAR værdier i konkursboet.

 


Dokument og vejledning udsendt af:
Danske Turismefremme vedr. Campingrådets konkurs:


 

22.11.2017


F-Camping har bedt Sø- & Handelsretten om et KURATOR VALG. 

Vi er betænkelig ved at Kurator bor og har advokatvirksomhed i samme by som Campingrådets Advokat Mogens N. Lund. De to har begge tidligere og samtidig været ansat i Elvang&Partner. 
Kurator har også interesser vedr. Campingbranche salg og rådgivning.
Måske er vores frygt ubegrundet. Vi tror at der er et for tæt kendskab og måske andet mellem de to advokater. Vi kender ikke kurator, men vi synes at vi efterhånden kender til M.N.L's metoder og manipulerende evner.  F-Campings anmodning om Kurator-valg  -klik-

KURATORVAL AFHOLDES I SØ-OG HANDELSRETTEN ond. d. 6. dec. kl. 13.00


Alle som er kreditor, uanset beløbets størrelse kan deltage, hvis man har 'gjort krav gældende' overfor kurator inden fristen udløber (Usikker på præcist men senest fre. d. 24.11.17 / for at være på den sikre side, er det d. 23.11.17.
 ( Se de 2 dokumenter her under )

1)
Vigtig information fra  Dansk Turismefremme til forhandlernettet af Campingpas
2)
Cirkulationsskrivelse nr. 1 - fra KURATOR 


 
Kurator har indformeret kommunerne om, at Campingråde er under Konkursbehandling og at konkursboet opsiger aftalen... Det er de aftaler som af Erhvervsstyrelsen er kendt ulovlig.
Se teksten fra kurator til en kommune (Bornholm)

Netavisen Bornholm.nu omtalter:  Artikel 1       og  Artikel 2   Mere detaljeret og korrekt.

Som det fremgår, så har Kurator IKKE været informeret om at Campingrådets aftaler med kommunerne er ULOVLIGE!    -klik- Se mere om det ulovlige samarbejde.
Efter aftale med KURATOR, sender F-Camping et FÆLLESKRAV mod konkursboet, på vegne af campister / forbrugere 
Fælleskrav mod Foreningen Campingrådet (under konkurs)

f-camping.dk laver et fælles krav om tilbagebetaling for udstedte CKE-kort i perioden 2012-2017.

Foruden 'Fælleskravet' for jer der har svaret, så har F-Camping rejst et krav på: 65.000 kr for ulovlig opkrævede CKE-kor i perioden 2012-2017.

Sidste dag der kan indtastes, for at være med i det fælles krav, er dagen efter kommunalvalget, altså 22/11-17 kl. 24.00    -   AFSLUTTET !  

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS KONKURS - FRA DCU

https://www.dcu.dk/breaking-news-campingraadet-lukker

 BREAKING NEWS: Campingrådet meldes konkurs !!!
DCUHAR DELT NYHEDEN FREDAG D. 3.11.2017 KL. CA. 18.20 

OPSLAG I STATSTIDENDE

Statstidende: Campingrådet gået konkurs  - Klik og gå til opslaget. 

Campingrådet
CVR-nr. 13729204
Mosedalvej 15
2500 Valby
Sagsnr. K 2399/17-B

under konkursbehandling på grundlag af en begæring

modtaget den 27.10.2017. Opslået i Statstidende d. 3.11.2017


 

Jens 30.09.2020 19:56

Der er vist foregået mange kreative ting i det hedengangne campingråd.
Åbenbart også kreativ udregning af hvor mange enheder der kan være ifht loven.
https://www.tvmidtvest.dk/amp/1280042

| Svar

Nyeste kommentarer

30.09 | 19:56

Der er vist foregået mange kreative ting i det hedengangne campingråd.
Åbenbart også kreativ udregning af hvor mange enheder der kan være ifht loven.
https://www.tvmidtvest.dk/amp/1280042

26.12 | 09:37

Denne sag er da ikke afsluttet, da de pågældende personer, som misbrugte medlemmernes penge, stadig er i bestyrelsen i 1 kreds.

19.04 | 20:12

Håber at DCU formanden bliver holdt ansvarlig, da han jo personligt har fyldt lommerne i bestyrelsen for campingrådet.

19.04 | 20:02

Godt Anette at der nu er kommet politianmeldelse på sagen. Der stod en stor artikel om sagen i Berlingske erhverv. Håber at DCU formanden bliver holdt ansvarlig